28 Mart 2023

Geleceğe Yatırım: Robotik Kodlama Nedir?

ile

Geleceğe Yatırım: Robotik Kodlama Nedir?Teknolojik gelişmeler ışığında bilişim teknolojilerinin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu kesinlik kazanmıştır. Robotik kodlama ve robot hem de kodlama çalışmalarını bir araya getirmesi ile teknoloji, mühendislik ve bilim alanlarında bir ortak payda olarak giderek önem kazanmaktadır.
Robotik Kodlama Nedir?Robotlara bir programlama dili veya yazılımı kullanarak önceden belirlenmiş bir dizi aktivite veya işlemi gerçekleştirme talimatı verme sürecine robotik kodlama denir. Bir robotun çeşitli ortamlarda görevlerini yerine getirebilmesi için hareketini, eylemlerini ve sensörlerini düzenleyen kod yazmak, sürecin bir parçasıdır. Endüstriyel robotlar, dronlar, sürücüsüz araçlar ve antropomorfik robotlar gibi çeşitli türlerdeki robotların programlanması, robotik kodlama yardımıyla gerçekleştirilebilir. Yazılım daha sonra C++, Python veya Java gibi robotun anlayabileceği bir programlama dilinde yazıldıktan sonra robotun kontrolörüne veya beynine aktarılır.
Robotik kodlama; robotik donanım, sensörler ve aktüatörlere aşinalığın yanı sıra programlama ilkelerinin güçlü bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Otomasyon alanında önemli bir gereksinimdir ve üretim, sağlık, ulaşım ve savunma gibi çok çeşitli işletmelerde kullanılır.
Robotik Kodlama Ne İşe Yarar?Robotik kodlama, robotik alanının önemli bir bileşenidir ve robotların kendi inisiyatifleri ile belirli görevleri veya eylemleri gerçekleştirmelerini mümkün kılar. Robotik kodlama, bir robotun hareketini doğru bir şekilde düzenlemeyi mümkün kılarak çeşitli uygulamalarda daha fazla kullanılabilirlik sağlar. Bu, robotiğin geleceği için yeni olanaklar sunar. Bir programcı, bir robotun aktüatörlerini, tekerleklerini ve diğer hareket sistemlerini kontrol eden kod yazarak, robota belirli bir şekilde veya düzende hareket etmesi talimatını verebilir. Bu, robota özel talimatlar verilerek yapılabilir. Bu sayede otomat istediğimiz şekilde hareket edebilmektedir.
Robotların kendileri için programlanmış fonksiyonları başarılı bir şekilde yerine getirebilmeleri için çevrelerini ayırt edebilmeleri ve kavrayabilmeleri gerekmektedir. Algılama ve algılama sistemlerini robotik kodlama yoluyla bir robota programlamak, robota engelleri tanıma, mesafeleri belirleme ve çevresindeki farklı nesne türleri arasında ayrım yapma yeteneği kazandırmayı mümkün kılar. Robotik kodlamanın kullanılması, sıkıcı veya potansiyel olarak tehlikeli etkinlikleri otomatikleştirmeyi mümkün kılar. Örneğin, bir üretim hattında çalışmak veya tehlikeli maddeleri elleçlemek, otomatikleştirilmesinden fayda sağlayabilecek faaliyetlere örnektir. Bir programcı, robot tarafından gerçekleştirilen eylemleri kontrol eden kod yazarak bu görevleri otomatik hale getirebilir. Bu, insan işçilerin daha zor veya yaratıcı görevlere konsantre olmalarını sağlayarak onları daha fazlasını yapmak için serbest bırakır.
Otonom robotlar hem programlanmış davranışlarına hem de kendilerini içinde buldukları çevre hakkındaki algılarına dayalı olarak kararlar alarak bağımsız olarak çalışabilirler. Otonom robotlara gerekli girdiler sağlanarak otonom davranması sağlanabilir. Kodlama robotları, robotlara insan müdahalesi olmadan karar verme ve faaliyetleri yürütme yeteneği sağlayan otonom davranışın programlanmasını sağlar. Genel olarak robotik kodlama, robotların çok çeşitli görevleri ve işlevleri yerine getirmesini sağlamada rol oynayan önemli bir bileşendir. Bu görev ve işlevler, imalat sanayinden sağlık sektörüne, ulaşım endüstrisine ve ötesine kadar her yerde gerçekleştirilebilir.
Robotik Kodlama Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?Robotlar kodlama yeteneği; üretim, sağlık ve ulaşım ile uğraşanlar gibi çeşitli sektörlerde çok çeşitli istihdam fırsatları getirebilir. Robotik alanı teknolojik olarak ilerlemeye devam ettikçe bilgili robotik programcılara olan talebin artacağı beklentisi bulunur.
Programcıların zorluklara çözümler bulması ve uygulaması gerektiğinden problem çözme ve yaratıcı düşünme robotik programlama için gereklidir. Robotik programlama, yaratıcı problem çözmeyi içerir. Robot yazmayı öğrenmek, analitik ve tümdengelimsel akıl yürütme becerilerinin yanı sıra sorunlara orijinal çözümler bulma becerinizi geliştirmenin mükemmel bir yoludur.
Bilgisayar kodlaması ile mümkün olan faaliyetleri otomatik hale getirebilmek, bir işletmenin hem üretkenliğinin hem de operasyonlarının etkinliğinin artmasına olanak tanır. Riskli veya tekrarlanan görevler makineleştirildiğinde, çalışanlar daha fazla yaratıcılık veya karmaşıklık gerektiren görevlere konsantre olmak için serbest kalır ve bu da iş veriminin artmasını ve yaralanma olasılığının azalmasını sağlar. Robot teknolojisinin temelini oluşturan teknoloji, her gün ortaya çıkan yepyeni uygulamalar ve kullanım senaryolarıyla son derece hızlı bir şekilde ilerliyor. Robotik kodlamayı öğrenmek yalnızca toplum üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyelini artırmakla kalmaz aynı zamanda yeni teknolojilerin ve gelişmelerin geliştirilmesine önemli bir katkı yapma şansını da artırır.
Otonom bilgi işlem alanında bilgi birikimi, genel olarak, yalnızca profesyonel bağlamda değil, aynı zamanda kişisel düzeyde de önemli fayda sağlayabilir. Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olma, büyüleyici istihdam olanaklarına yol açma ve hem toplumun hem de teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.
Çocuklar için robotik kodlama el-göz koordinasyonunun gelişimi, ortak çalışma ve işbirliği sürdürebilme becerisi, analitik düşünebilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme yeteneği, çok yönlü düşünebilme becerisi, yönergeleri doğru işleyebilme becerisi, grup iletişimi sayesinde kendi güçlü ve zayıf yanlarını fark edebilme gibi avantajlar sağlar.
Robotik Kodlama Kaç Yaşında Başlamalı?Otonom kodlamayı öğrenmek her yaşta başlayabilir; kişinin onu öğrenmeye başlaması gereken minimum bir yaş yoktur ve aynı zamanda kişinin onu öğrenmeye başlayabileceği belirlenmiş bir maksimum yaş da yoktur. Robot yazmayı öğrenmek, robotik alanına ilgi duyan ve bu konuda bilgi sahibi olmak için gerekli zaman ve çabayı harcamaya istekli herkes tarafından erişilebilir.
Bununla birlikte, robotik kodlamayı etkili bir şekilde öğrenmek için belirli becerilere ve arka plan bilgilerine ihtiyaç duyulabilir. Çoğu durumda, değişkenler, döngüler ve koşullu ifadeler gibi bilgisayar programlamaya bağlı kavramların temel bir şekilde anlaşılması gerekir.
Altı yaşından küçük çocuklar, kendi yaş gruplarına uygun öğretim programları ve gadgetları kullanarak robotik kodlamanın temellerini öğrenmeye başlayabilirler. Bu yaşta, bunun başarılabileceği en erken yaştır. Çocuklar büyüdükçe, daha karmaşık kodlama ve robot teknolojisi seviyelerine ilerleyebilirler.Okuma yazma bilmeyen okul öncesi dönemdeki çocuklara yaş grubuna yön kavramları, renk kavramları, şekil kavramları kullanılarak robotik kodlama eğitimi verilmektedir. Eğitim, programlama dili olan Scratch ve Code Monkey aracılığıyla sağlanır. Verilen eğitim ile okul öncesi çocuklarda algoritmik muhakeme becerisi gelişimi hedeflenir. Yetişkinler her yaşta robotları nasıl kodlayacaklarını öğrenmeye başlayabilirler ve başlamalarına yardımcı olacak çevrimiçi kurslar, eğitimler ve kaynaklar bulabilirler.
Reeder ile Kızlar KodlarMilli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Reeder tarafından sürdürülen “Kızlar Kodlar” projesi kız öğrencilerin geleceğin başarılı yazılımcıları, mühendisleri ve bilim insanları olmaları için destekleyen bir proje olarak hayat buldu. İstanbul, Manisa, Mersin, Samsun ve Gaziantep illerinde başlatılacak olan “Kızlar Kodlar” gençlere bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan “STEAM” eğitimi verilmesinin önünü açmaktadır. Öğrenciler STEAM eğitimini 50 okulda, 50 gönüllü öğretmenin desteğiyle oluşturulan çevrimiçi eğitim platformu reelab.com.tr ile alabilecekler. “Kızlar Kodlar” projesi ile Mesleki Ve Teknik Eğitim Anadolu Liseleri bünyesinde öğrenim gören kız öğrencilerin yazılım kullanma becerilerini artırmak amaçlanarak onlara kodlama eğitimleri verilmektedir.
Proje kapsamında 12-18 yaş arasındaki 2500 kız öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir. 6 saat sürecek eğitimleri ve sınavı başarıyla tamamlayan 250 kız öğrenci, planlanan yüz yüze atölyelere katılabilecek ve öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürerek ilk prototiplerini üretme olanağı da bulunacak. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ilk eğitimlerde başarılı olan 250 kız öğrenciyle 2 gün boyunca çevrimiçi eğitimdeki konularda yüz yüze ve uygulamalı olarak Maker atölyeleri yapılması planlanmaktadır. Atölyeler uygulamaya dahil edilen her ilde iki defa hayata geçirilecek ve başarılı 25 kız öğrencinin katılımına açık olacak.
Maker olarak yetiştirilmesi planlanan gençlere tasarım odaklı düşünme, 3 boyutlu tasarım, algoritmalar, oyun tasarımı, arduino ile kodlama ve mobil programlama dersleri verilmektedir. Uygulamalı yüz yüze atölyeler ile pratik kazanırken teorik eğitim de alan kız öğrenciler, “Kızlar Kodlar” projesi sonunda kendi kendine kodlama, tasarım yapma ve yazılım geliştirme konusunda yetkin olabilecekler ve ayrıca yüksek öğrenimleri ile kariyerleri için kendilerini öne çıkaracak olan bir katılım belgesi almaya da hak kazanacaklar. Proje kapsamında eğitim gören kız öğrenciler bunların yanı sıra Reeder’in düzenli olarak gerçekleştirdiği yazılım geliştirme ve tasarım yarışmasına da katılabilecek ayrıca Reeder bünyesinde staj yapma olanağı da bulabilecekler.